ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΝ Γ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι:

  1. Η επιχείρηση με την επωνυμία "Άρτιον" (Α.Φ.Μ. 030295110) με έδρα τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας (Νικολάου Σκιαδά 15) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα μου που θα περιέρχονται σε γνώση της από την "επίσκεψή" μου στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο "artion-home.gr" με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα.
  2. Η επιχείρηση Άρτιον δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, όπως ορίζονται στο Ν. 2472/97.
  3. Η επιχείρηση Άρτιον δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή μου) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων ή επιχειρήσεων με τις οποίες η επιχείρηση Άρτιον έχει συνεργασία, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  4. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από εμένα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων μου, η επιχείρηση Άρτιον δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων μου. Για το λόγο αυτό, ανήκει στην δική μου ευθύνη να μελετώ προσεκτικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσω προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
  5. Η επιχείρηση Άρτιον έχει την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά τις διατάξεις περί τύπου προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν.
  6. Η επιχείρηση Άρτιον φέρει τις νόμιμες υποχρεώσεις αναφορικά με το κύρος ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από συμβάσεις αγοραπωλησίας αγαθών που ενδέχεται να συναφθούν μέσω αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά την εκπλήρωση υποχρέωσης παράδοσης ή την ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα πωλουμένων αγαθών ή για οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή.
  7. Η επιχείρηση Άρτιον δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης από εμένα σε οποιονδήποτε τρίτον των προσωπικών στοιχείων συνδρομητή (συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης συνδρομητή) ή άλλων στοιχείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση συναλλαγών μέσω του διαδικτύου (συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά τα στοιχεία πιστωτικών καρτών μου). Η επιχείριση Άρτιον δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση της να μου ζητήσει να τροποποιήσω ή να επαληθεύσω το όνομα χρήστη (Username) τον κωδικό πρόσβασης (Password) την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου (Email address) ή άλλα προσωπικά στοιχεία.